Vážení športoví priatelia – priaznivci Šport Klubu Morava,

dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil menom nášho Šport klubu Morava a privítal Vás na internetovej stránke tohto klubu.

Šport klub Morava (ŠKM) vznikol v roku 2001 ako dobrovoľná športová organizácia - občianske združenie, združujúce fyzické osoby, ktoré majú záujem o rozvíjanie športovej činnosti ťažko pracujúcich a mládeže s hlavným zameraním na vodné športy. Ľudia ktorí stáli pri zrode ŠKM mali už dosť panelákového poflakovania v Devínskej Novej Vsi a chceli, a stále chcú využívať relatívnu blízkosť a prístupnosť splavných riek v blízkosti Bratislavy. Šport klub Morava sa však hneď po založení stretol s problémami asi všetkých občianskych združení – neboli peniaze na objekt lodenice klubu – zatiaľ nevadí, ale je to škoda! V roku 2017 nám zasvietila iskrička nádeje v riešení lodenice na rieke Morave v rámci projektu "Romantická a zelená rieka Morava" v spolupráci s Agentúrou Dunaj - Morava, ale toto je ešte beh na dlhú trať a plavba rozburenými vodami - nádej a optimizmus nám však nechýba! Tieto problémy pretrvávajú až po dnes, za uplynulých 16 rokov, pri podpore nám naklonených ľudí – kamarátov a kamarátiek sa nám podarilo zopár pekných akcií a verím, že sa nám v ŠKM bude dariť čoraz lepšie, a preto ... Vážení športoví priatelia a priaznivci ŠKM, dúfame, že i v tejto i nasledujúcich športových sezónach nám naďalej zachováte Vašu priazeň a pomôžete nám tak zlepšovať podmienky pre aktívny oddych našich členov.

Ing. Ferdinand Kováč
prezident ŠKM